Förråd

I många av LKFs bostadsområden kan man hyra ett extra förråd, som komplement till det förråd som hör till lägenheten. Extraförråden är ofta reserverade åt hyresgäster som bor i bostadsområdet och hyresavtalet för förrådet upphör samtidigt med bostadsavtalet. En del utrymmen kan även allmänheten hyra.

 

Vilka sorters förråd har LKF?

Förrådens storlek varierar mellan ca 2-20 m². De allra flesta finns i källare på våra bostadshus, men vi har också vindsförråd.
I LKFs bestånd finns även större källarlokaler, vilka i vissa fall även lämpar sig för verksamheter. Dessa hyrs oftast av föreningar och näringsidkare.

Vad kostar det?

Hyran varierar med beroende på yta, inredning/utrustning, tillgänglighet m.m. 

Hur hyr jag förråd?

Vill du hyra ett förråd av LKF är du välkommen att anmäla ditt intresse hos uthyraren för aktuellt bostadsområde. I de allra flesta bostadsområdena är det stor efterfrågan på extra förråd, och man måste stå i kö.

Att tänka på

Hör med ditt försäkringsbolag vad som gäller kring förhyrning av extra förråd. Det är inte säkert att din hemförsäkring gäller. Stöldbegärligt gods ska inte förvaras i förråd, då det ökar risken för inbrott. Man får heller ingen ersättning från försäkringsbolaget om sådant gods stjäls.
LKF tillåter inte förvaring av gods, material eller vätskor som kräver särskilda säkerhetsåtgärder med hänsyn till brand- och miljökrav.
Förvaring av matvaror, frukt och grönt måste ske i slutna behållare.
Kartonger är fuktkänsliga och ska inte stå direkt på betonggolv.
Du ska vara extra försiktig med vad du placerar i vindsförråd. Vissa skador täcks inte av din hemförsäkring då luften är att betrakta som utomhusluft. Vid speciella väderförhållanden finns det risk för kondens som också kan innebära risk för mögelpåväxt.