55+

I första hand till personer som är 55 år eller äldre. Det förutsätts att barn inte ingår i hushållet.
Ribbingska Huset och två hus i kvarteret Brandstationen är avsedda till 55+. När någon av dessa lägenheter är lediga publiceras de på LKFs hemsida.