Att söka bostad

På vår hemsida presenterar vi löpande alla lägenheter som är lediga för uthyrning.
Alla har möjlighet att se de lediga lägenheterna, men vill du söka en speciell lägenhet måste du vara registrerad i vår bokö.

Bevaka

Du måste själv bevaka vilka lägenheter som är lediga för uthyrning.
Varje lägenhet ligger publicerad på hemsidan i 3-5 dagar. Under dessa dagar kan du anmäla ditt intresse för lägenheterna.
Du kan anmäla dig på maximalt 7 lediga lägenheter åt gången.
Du anmäler ditt intresse via "Mina sidor".

Om du söker lägenhet i nyproduktion kan du söka obegränsat antal lägenheter. Dessa räknas inte in i de 7 lägenheter du kan söka i vårt redan färdigställda bostadsbestånd. Glöm inte att rangordna dina sökta lägenheter. Högst upp med den du helst vill ha osv. Du rangordnar med pilarna på varje objekt i listan under "Mina intresseanmälningar".

När du anmält ditt intresse för lägenhet, måste du också gå in och uppdatera de uppgifter som finns registrerade om dig och dina förhållanden. De uppgifter du angett (arbetsgivare, inkomst, boendeförhållande etc.) kommer vi att ha som underlag för den bedömning vi gör av vem som ska få ett erbjudande om lägenhetsvisning och eventuellt ska bli vår hyresgäst.
Har du anmält intresse på en viss lägenhet, kan du, så länge lägenheten visas som ledig på hemsidan, ångra dig och ta bort din intresseanmälan.
Därefter börjar vi vårt uthyrningsarbete med utgångspunkt från de intresserade vi fått.

Erbjudande

När anmälningstiden för en lägenhet gått ut, får de av de sökande som anmält sitt intresse, uppfyller krav inom ramen för vår uthyrningspolicy och har längst kötid/högst köpoäng, ett erbjudande om visning av lägenheten.
Normalt får 5-10 sökande ett sådant erbjudande. Inom viss tid därefter ska de lämna besked om de vill ha lägenheten eller inte.

Erbjudande skickas med e-post eller per brev, beroende på vad du angett i din ansökan att du önskar. Vi skickar till den adress du själv angett i din ansökan men både e- post och ordinära brev kan ju hamna på villovägar. När erbjudandet lämnat vårt system, ansvarar vi inte för att det faktiskt når fram till dig. Vi rekommenderar därför att du regelbundet loggar in på Mina Sidor och kontrollerar om du har fått ett erbjudande. Se även över dina e-postinställningar och kontrollera att mail från LKF inte hamnar i skräpposten.

För att tacka JA på ett erbjudande måste du göra det genom att logga in på Mina sidor. Du ska sedan svara på erbjudandet under Mina erbjudanden.

Om flera av de erbjudna tackar 'ja', går lägenheten till den som har längst kötid och i övrigt uppfyller de krav vi, i enlighet med vår uthyrningspolicy, kan ställa.

Observera! Beträffade de lägenheter som är markerade med ”Bo i förening” kan undantag göras från kötidsprincipen. I dessa fall avgör den uthyrande föreningen vem som kan erbjudas och eventuellt bli hyresgäst.

Att ställa sig i kö

För att kunna registrera dig, måste du ha fyllt 16 år.
Du registrerar dig på vår webb under "Mina sidor".
Då får du en bekräftelse. Lösenordet + ditt personnummer använder du sedan för att logga in på "Mina sidor".
Där kan du bland annat anmäla ditt intresse för lediga lägenheter, max 7 stycken åt gången.

Du som är mellan 16 och 18 år, kan inte anmäla ditt intresse och heller inte erbjudas hyra någon lägenhet. Detta kan du göra först efter det att du fyllt 18 år, men all den kötid du samlat sedan du registrerade dig får du tillgodoräkna dig.


På "Mina sidor" under rubriken "Boköanmälan"kan du också lägga in en egen sökprofil och har då möjlighet att få ett e-postmeddelande från oss när en lägenhet, som motsvarar dina önskemål, blir ledig.
OBS! Denna tjänst kan vi bara tillhandahålla via e-post.

Kötid

Kötid räknas från och med den dag du registrerar dig i kön. Varje dag i kön omvandlas till en poäng. Köpoäng är personliga och kan inte överlåtas till någon annan.
Alla lediga lägenheter erbjuds i kötidsordning till de sökande, som på hemsidan aktivt anmält sitt intresse för den aktuella lägenheten.
Befintlig LKF-hyresgäst tillgodoräknas dubbel kötid jämfört med övriga sökande och prioriteras på så sätt före annan.  
Obs! För den som  avslutar sitt LKF-boende halveras den upparbetade köpoängen.

Förnya

Du måste förnya din köplats inom 365 dagar från det du registrerade dig eller senast förnyade din köplats. Om du inte förnyar inom denna tid kommer du att strykas ur kön.
Förnyar gör du helt enkelt genom att logga in på "Mina sidor". Förnyelsen registreras i och med själva inloggningen. Du behöver inte ändra något, men kontrollera gärna att dina uppgifter fortfarande är korrekta.

Observera att förnyelse inte kan ske på annat sätt än genom din egen inloggning. Det räcker alltså inte med att du skickar oss ett mail, ringer oss per telefon eller på annat sätt har kontakt med oss.

Om du i din ansökan anger att du vill ha korrespondens via e-post och uppger en e-postadress, kommer vi att 30 dagar innan sista möjliga förnyelsedatum skicka en påminnelse till denna adress om att förnya köplatsen. Kom ihåg att även om du inte nås av en påminnelse, är det ditt eget ansvar att förnyelse sker.

Ur kön

När du tecknat hyresavtal på en LKF-lägenhet stryks du ur bokön. Du kan ställa dig i bokön igen när du flyttat in, men kommer att vara spärrad från att söka annan bostad de närmaste 12 månaderna.

Du stryks också ur kön när du tredje gången antingen:

  • tackar nej eller inte svarar på ett erbjudande om visning
  • eller du tackar nej efter visning
  • eller du blir erbjuden lägenheten du först tackat ja till men därefter ångrar dig eller av annat skäl väljer att inte underteckna hyresavtal

Har du strukits ur kön, kan du alltid anmäla dig på nytt om du så önskar.