Bo i förening

Föreningsmedlemmarna hyr genom sin förening ett hus med enskilda lägenheter och gemensamma utrymmen. 
Att bo i förening är ett boende i aktiv gemenskap. Det kan innebära att man deltar i och ordnar gemensamma måltider, tillsammans ansvarar för städning av gemensamma utrymmen, skötsel av trädgård m m. Det är de boende själva som inom ramen för sin boförening utformar boendegemenskapens innehåll.
Inom LKFs bostads¬bestånd finns tre boföreningar med denna boendeform; Kollektivhuset Regnbågen, Kollektivhuset Fiolen och Boföreningen Russinet.
Lediga lägenheter publiceras på LKFs hemsida. Boföreningen erbjuder och tecknar hyresavtal med sökanden efter att LKF har gjort sedvanlig prövning. Boföreningen har möjlighet att göra undantag från kötidsprincipen.