Seniorbostäder med värdinneservice

LKFs seniorbostäder är avsedda för personer över 65 år, som söker ett bra boende med tyngdpunkt på tillgänglighet, trygghet och gemenskap.

Lägenheterna ligger i markplan eller kan nås med hiss och de har oftast rymliga hygienutrymmen och sovrum.

Lunds kommuns Vård- och Omsorgsförvaltning ansvarar för den s.k. värdinneservicen, som är av central betydelse för seniorboendet. Värdinnorna står bl.a. för trygghet och kontinuitet i boendet. För denna service betalar hyresgästen en avgift tillsammans med hyran.

I anslutning till en del seniorboenden har Vård- och Omsorgsförvaltningen träffpunkter för samvaro och aktiviteter.
 
LKFs områdespersonal sköter förvaltning och drift av fastigheterna. Hyresgästen vänder sig LKFs områdeskontor för att få hjälp om det uppstår problem i bostaden.

Seniorbostäder med värdinneservice finns i bostadsområdena S:t Peter, Gernandtska Lyckan, Källan och Karhögstorg.

När en ledig seniorbostad publiceras på LKFs hemsida, måste man själv anmäla sitt intresse där.