Äldreboende

Vård- och Omsorgsförvaltningen erbjuder f.n. 13 äldreboenden i Lunds kommun. Äldre- eller demensboende kan beviljas då en person har ett omfattande behov av omvårdnad och/eller stöd då hemvårdsinsatser prövats, men kraven på säkerhet och trygghet inte längre kan tillgodoses i det ordinära boendet. För mer information kontakta Vård- och Omsorgsförvaltningens biståndshandläggare, som nås via Lunds Kommuns växel 046-35 50 00

Äldreboenden är:

 • Papegojelyckan, Falkvägen 14, Lund. Byggt 2008
 • Värpinge, Hildur Sandbergs gata 2, Lund. Byggt 1992
 • Ribbingska, Karl XII-gatan 3, Lund. Byggt 2008
 • Brunnslyckan, Brunnsgatan 9, Lund. Byggt 2005
 • Mårtenslund, Brunnsgatan 11b, Lund. Byggt 1907, ombyggt 1986
 • Österbo, Brunnsgatan 11c, Lund. Byggt 1964
 • Fäladshöjden, Stiftsvägen 31-39, Lund. Byggt 2005
 • Norregården, Fäladstorget 1-3, Lund. Byggt 1995
 • Solbacken, Hjalmar Gullbergs väg 3-5, Lund. Byggt 2006
 • Nibblegården, Nöbbelövsvägen 2, Lund. Byggt 2000
 • Björkbacken, Pinnmöllevägen 200, Dalby. Byggt 1993-94
 • Solhem, Lars Kristoffers väg 7, Genarp. Byggt 1967
 • Vevrehemmet, Sandgatan 4, Veberöd. Byggt 1974
 • Fästan, Backgatan 15, Södra Sandby. Byggt 1977, ombyggt 1997 och 2007 
 • Linegården, Hjalmar Gullbergs väg 1, Lund. Byggt 2010
 • Linelyckan, Hjalmar Gullbergs väg 1, Lund. Byggt 2011
 • Höjeågården, S:t Lars väg 87, Lund. Byggt 2011

Boende på äldreboende förmedlas av Vård- och Omsorgsförvaltningen.
LKF svarar för drift och underhåll av anläggningarna.