Äldre som prioriterar bostad med god tillgänglighet

Dessa lägenheter är avsedda för personer som är 65 år eller äldre. Inriktningen är, att bostäderna ska erbjuda ett bra boende med tyngdpunkt på tillgänglighet. Lägenheterna ligger i markplan eller kan nås med hiss och de har oftast rymliga hygienutrymmen och sovrum. I anslutning till vissa av boendena finns träffpunkt för samvaro och aktiviteter.

Lägenheterna erbjuds i första hand de, som hos Vård- och Omsorgsförvaltningen ansökt om förtur till bostad med bättre tillgänglighet. Förvaltningen gör en prövning och kan bevilja förtur om vissa kriterier är uppfyllda. Om du beviljas förtur, har du inte någon möjlighet att välja bostadsområde. En förutsättning är också, att du är anmäld i LKFs kö.

Har du behov av en lägenhet med bättre tillgänglighet och vill ansöka om förtur, vänder du dig till handläggare på Myndighetsfunktionen, Vård- och Omsorgsförvaltningen. Handläggaren kan nås via Lunds kommuns växel, tele 046-35 50 00.

Därutöver erbjuds lägenheterna via LKFs ordinarie kö, företrädesvis till personer som är 65 år eller äldre. För LKFs kö gäller bl a, att man själv måste anmäla sitt intresse när lägenheterna publiceras lediga på LKFs hemsida.
 
Du tecknar eget hyresavtal med hyresvärden, LKF. LKFs områdespersonal sköter förvaltning och drift av fastigheten. Hyresgästen vänder sig till LKFs områdeskontor för att få hjälp om det uppstår fel i bostaden.

Bostadsområden med denna boendeform är Havamal 6, Jägaren 8, Hårlemans plats och Bullerbyn samt Humlan i Veberöd och fem lägenheter i kvarteret Kvarnstenen i Dalby.