Kontrollavgifter

LKF har enligt SFS 1984:318 rätt att ta ut kontrollavgift av den som parkerar på LKFs fastigheter i strid mot angivna villkor. Villkoren framgår av uppsatta skyltar. Kontrollavgiften är f.n. 400 kronor. Har du parkerat på en handikapplats är kontrollavgiften 600 kronor.

Har du synpunkter på kontrollavgift du debiterats, kan du skriftligen höra av dig till LKF AB, Box 1675, 221 01 Lund. Det går också bra att skicka e-post till parkering@lkf.se