Hustyper och boendeformer

Hustyper

Radhus och flerfamiljshus

I ett radhus har du ingen boende ovanför eller under dig, vilket du har i flerfamiljshus.
LKF använder benämningen radhus också för villor, kedjehus och parhus.

För en ledig lägenhet anges flerfamiljshus med F och radhus  med R eller RS efter lägenhetstypen.

Boendeformer

LKF har bostäder som kan passa de flesta människors önskemål och behov under livets alla skeenden. En ansenlig del av LKFs bostadsbestånd har byggts med utgångspunkt från att de ska erbjuda särskilt god tillgänglighet för personer med fysiska funktionshinder.
Dessa lägenheter finns

  • dels i LKFs ordinära bostadsbestånd
  • dels som lägenheter avsedda för äldre som prioriterar god tillgänglighet
  • samt som seniorbostäder med värdinneservice

LKF har också bostäder för de som önskar en aktivare gemenskap och ett djupare engagemang i boendet än vad ett vanligt hyresförhållande erbjuder.