Seniorbostäder - Arkivarien

Dessa lägenheter är avsedda för personer som är 65 år eller äldre.

Lägenheterna erbjuds i första hand de som hos Vård- och Omsorgsförvaltningen i Lund beviljats förtur till bostad, med anledning av att de har anhörig (make/maka/partner) som bor på något av de äldreboenden som finns inom kvarteret Arkivet.

Har du sådana omständigheter, önskar en lägenhet här och vill ansöka om förtur, vänder du dig till handläggare på Myndighetsfunktionen, Vård- och Omsorgsförvaltningen. Handläggaren kan nås via Lunds kommuns växel,
tele 046-35 50 00.

I andra hand erbjuds lägenheterna via LKFs ordinarie kö i kötidsordning, till personer som är 65 år eller äldre. För LKFs kö gäller bl a, att man själv måste anmäla sitt intresse när lägenheterna publiceras lediga på LKFs hemsida.
 
Varje lägenhetsinnehavare tecknar eget hyresavtal med hyresvärden, LKF. LKFs områdespersonal sköter förvaltning och drift av fastigheten. Hyresgästen vänder sig till LKFs felanmälan för att få hjälp om det uppstår fel i bostaden.

Denna boendeform finns endast i bostadsområdet Arkivarien, beläget på Brunnsgatan 13 och 15.